Ευρετήριο
ΓΛΩΣΣΑ

Οι τρόφιμοι στο σύστημα μακροχρόνιας περίθαλψης του Οντάριο είναι η καρδιά κάθε οίκου ευγηρίας. Έχουν φτάσει σε ένα στάδιο της ζωής τους όπου χρειάζεται να βασίζονται σε άλλους για υποστήριξη και φροντίδα και, μολονότι υπάρχουν κάποιοι τρόφιμοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται, είναι πολλοί εκείνοι που τα καταφέρνουν και παίρνουν αποφάσεις για τη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής τους. Η συμμετοχή των τροφίμων είναι σημαντική για την ενίσχυση της ασφαλούς χορήγησης φαρμάκων και αυτή η πρωτοβουλία στόχο έχει να σας υποστηρίξει, με πόρους και ενημέρωση, για να το κάνετε με σιγουριά. Η συνεργασία προσωπικού και τροφίμων διασφαλίζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ασφαλείς εμπειρίες χορήγησης φαρμάκων.

«Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον γιατρό μου και εκείνος εμένα. Αυτή η επικοινωνία, αυτός ο δεσμός και η σχέση έχουν μεγάλη σημασία για εμένα και για πολλούς άλλους τρόφιμους στους οίκους ευγηρίας μακροχρόνιας περίθαλψης».

Barry, τρόφιμος σε οίκο ευγηρίας μακροχρόνιας περίθαλψης, Οντάριο.

«Θα ήθελα να είμαι στην επιτροπή που αποφασίζει πώς θα μειωθούν τα λάθη, ώστε να ακουστεί η φωνή ενός τροφίμου...»

Devora, τρόφιμος σε οίκο ευγηρίας μακροχρόνιας περίθαλψης, Οντάριο.

Η φωνή σας μετράει στην ασφαλή χορήγηση φαρμάκων

Η φωνή των τροφίμων είναι σημαντική για κάθε σύστημα διαχείρισης φαρμάκων και φέρνει μια μοναδική οπτική στη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό της φροντίδας. Αυτό το βίντεο περιγράφει πώς οι τρόφιμοι και οι συγγενείς τους μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και γιατί η συνεισφορά τους είναι κρίσιμης σημασίας για την ποιότητα ζωής τους. Αυτή η ενότητα είναι σχεδιασμένη για τους τροφίμους και τους συγγενείς τους, αλλά όλο το προσωπικό των οίκων ευγηρίας μακροχρόνιας περίθαλψης θα επωφελούνταν από την παρακολούθησή της.

Αυτό το φυλλάδιο, με τίτλο «Η φωνή σας μετράει στην ασφαλή χορήγηση φαρμάκων», είναι ένας πόρος που προσφέρεται για λήψη από τους τροφίμους και τους συγγενείς τους. Μοιραστείτε το για να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν τον ρόλο τους στη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής τους κατά τη μακροχρόνια περίθαλψη. Μπορείτε να εκτυπώσετε το φυλλάδιο ή να το στείλετε με email στην κοινότητά σας.

Λήψη

Έρευνα για τους τροφίμους και τους συγγενείς τους

Μια μέθοδος συλλογής των απόψεων των τροφίμων και των συγγενών τους σχετικά με τη διαχείριση των φαρμάκων στον οίκο ευγηρίας είναι η έρευνα. Ένα από τα Champion Home χρησιμοποίησε έρευνα που αναπτύχθηκε από το ISMP Canada και την επικαιροποίησε για να αντικατοπτρίζει τοπικές ανάγκες.
Ανατρέξτε στο 1D

Λήψη

Όταν συμβεί ένα λάθος στη χορήγηση φαρμάκων

Αν και οι πάροχοι υγειονομικής φροντίδας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, λάθη στη χορήγηση φαρμάκων μπορεί να συμβούν σε έναν οίκο ευγηρίας μακροχρόνιας περίθαλψης. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες για να μάθετε τι πρέπει να περιμένετε από το προσωπικό και τους γιατρούς στον οίκο ευγηρίας σε μια τέτοια περίπτωση.

Λήψη

Τι έχει σημασία για εσάς;

Η πρωτοβουλία What Matters to You (Τι έχει σημασία για εσάς) είναι μια καθολική πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να συζητούν με τους τροφίμους και τους συγγενείς τους τι τους απασχολεί και ποιοι είναι οι στόχοι για την υγεία τους. Ανατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για πόρους και ιδέες.

Λήψη

Μοιραστείτε τις ιστορίες αριστείας που ξέρετε!

Έχετε δει εξαιρετικά παραδείγματα συμμετοχής τροφίμων και συγγενών στη διαχείριση της χορήγησης φαρμάκων στον οίκο ευγηρίας σας; Μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες που μπορεί να έχουν απήχηση.

Μοιραστείτε ιστορίες που μπορεί να έχουν απήχηση